Văn bản mới nhất
Văn bản
  • Số 86 HD-PGD&ĐT HƯỚNG DẪN Tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại
  • «Trở về
Số hiệu: Số: 86/HD-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/01/21
Cơ quan ban hành: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 5