Văn bản
  • Số 427 UBND V.v Triển khai Nghị quyết số 310 2020 NQ-HĐND ngày 09 12 2020 của HĐND tỉnh Quảng Ninh
  • «Trở về
Số hiệu: 427/UBND
Ngày ban hành: 16/02/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 2