Văn bản
  • Số 411 SGDĐT-KTKĐ V v đề nghị lùi thời gian tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THCS năm học 2020 - 2021
  • «Trở về
Số hiệu: 411/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 19/02/21
Cơ quan ban hành: SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 1