Văn bản
  • Số 314 SGDĐT-GDTH Về việc không gây áp lực cho học sinh trong kỳ nghỉ Tết
  • «Trở về
Số hiệu: 314/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03/02/21
Cơ quan ban hành: SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 1